Dịch vụ Đại lý giao nhận ( Forwarder)

Làm dịch vụ đại lý giao nhận/xử lý chứng từ hàng nhập khẩu cho các nhà máy ô tô/nhà máy dệt may tại miền Bắc. Chúng tôi hỗ trợ các công ty Logistics trong việc kiểm tra chứng từ nhập khẩu, theo dõi tiến độ vận chuyển từ đầu nước ngoài đến cảng dỡ hàng tại Việt nam, làm các thủ tục khai báo manifest hải quan cũng như tiến hành lấy lệnh hãng tàu, phát lệnh cho khách hàng và hỗ trợ xử lý các công việc phát sinh sau giao hàng khác.

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat