Thiết bị

THIẾT BỊ CÔNG TY

  1. Đầu kéo hàng nặng 250T: 2 chiếc

  2. Đầu kéo hàng thường: 40 chiếc

  3. Rơ mooc thủy lực: 24 trục

  4. Mooc lùn 9 trục: 3 chiếc

  5. Mooc lùn 12m: 8 chiếc

  6. Sàlan/Pongtoon 850DWT

  7. Kích thủy lực 150MT: 4 chiếc

  8. Mooc rút 27m: 3 chiếc

  9. Mooc rút 54m cho cánh: 3 chiếc

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat